Opleiding ‘Pedagogisch ICT-coördinator’

 • Onderwijsinstelling

 • Opleiding

  Postgraduaat Onderwijstechnoloog (pedagogisch)

 • Programma

  Beleidsaspecten bij digitalisering van leren

  Ondersteunen van lesgeven met ICT

  Coachen van betrokkenen bij digitalisering en leren

  Ondersteunen van leren met ICT

  Ethiek en ICT

 • Onderwijsinstelling

 • Opleiding

  Postgraduaat Digitale didactiek

 • Programma

  Design: Het ontwerpen van technologie-verrijkte leeromgevingen

  Implementatie: Het didactisch implementeren van educatieve technologie

  De leerkracht als professional: Duurzaam verankeren van digitale didactiek

  Geïntegreerde praktijkopdracht: Lerende gemeenschap