Vlaams ICT-coördinatoren Congres 2020

VICLI nodigt alle ICT-coördinatoren in het Vlaamse onderwijs uit voor het Vlaams ICT-coördinatoren Congres. Ook andere actoren die een rol spelen in de ICT-coördinatie op school zijn van harte welkom; directies, onderwijskoepels, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, overheid, bedrijven, organisaties,…

Als rode draad doorheen dit congres beogen we enerzijds input van deelnemers en experten via plenum en themasessies. Maar anderzijds, vooral de output hiervan die ook vooropgesteld wordt als doel van het congres. Zo kan er vanuit dit congres samen gewerkt worden aan aanbevelingen en oplossingen voor een betere ICT-coördinatie op school.

We nodigen u op 6 maart 2024 graag uit deel te nemen aan dit congres ten gunste van ICT-coördinatie in het Vlaamse onderwijs.

Inschrijven kan tot en met 1 maart 2020

Schrijf je in!

Programma VIC2020

Vrijdag 6 maart 2020
12.00 – 13.00: Onthaal & broodjeslunch
13.00 – 13.30: Verwelkoming & Plenum
13.30 – 15.00: Themasessies
15.00 – 16.00: Politiek debat ‘Digitalisering en onderwijs’
Met Hannelore Goeman (SP.A), Elisabeth Meuleman (Groen), Jo Brouns (CD&V), Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang), Karolien Grosemans (N-VA) en Steven Coenegrachts (Open VLD)
16.00 – 16.30: Uitreiking ICT-coördinator van het jaar 2020
16.30: Einde & receptie

Focusgroep VR in het onderwijs

Na de uitreiking ICT-coördinator van het jaar 2020, kan je ook deelnemen aan de focusgroep VR in het onderwijs. Carl Boel, doctorandus Learning in Virtual Reality, begeleidt dit en is op zoek naar 6 tot 8 deelnemers. De focusgroep zal 30 à 45 minuten duren. Heb je interesse om hieraan deel te nemen? Dan mag je hiervoor contact opnemen met Carl Boel via carl.boel@ugent.be.

Themasessies

Tijdens de themasessies kies je een thema waarover je input wilt geven en die in kleine groepjes worden behandeld. De themasessies worden inhoudelijk geleid door een moderator. Deze input en de input van de deelnemers worden genotuleerd als output. Met deze output worden er nadien per thema aanbevelingen en/of oplossingen aangereikt. De thema’s dit jaar zijn:

 • Model ‘Functieomschrijving ICT-coördinator’
  • Het huidige model wordt voorgesteld en vervolgens ter discussie gesteld.
   Welke hiaten zitten erin? Moet er een invulling van deze functieomschrijving komen? Bestaat er zoiets als dé (ideale) ICT-coördinator? Is een opsplitsing tussen pedagogisch en technisch ICT-coördinator wenselijk? 
 • Overzicht initiatieven ter ondersteuning van ICT-coördinatoren
  • Een overzicht met vermelding, omschrijving en verwijzing van initiatieven wordt voorgesteld.
   Is dit overzicht volledig? Moet er onderscheid gemaakt worden hierin? Welke volgorde is wenselijk? Is een waardeoordeel zinvol en mogelijk?
 • VICLI-Memorandum 2020
  • Als vervolg op het Vicli-memorandum 2017 en met een nieuwe Vlaamse regering wordt de aanzet voor het Vicli-memorandum 2020 voorgesteld.
   Wat moet er zeker in staan? Waar liggen de noden? Wie moet betrokken worden?
 • Technische ICT-coördinatie: wat werkt (niet)?
  • Hard- en software, aanpak, keuzes, … die werken om het technische aspect van ICT-coördinatie goed te beheren worden besproken.
   Welke hard- of software werkt voor welke situatie het best? Hoe krijg ik de aanwezige apparatuur beheerd? Wat is de efficiëntste aanpak?

Deelnameprijs

Deelnemer: €50
Premium-lid Vicli: gratis (Nog geen lid? U kan dit schooljaar nog lid worden!)

Locatie

Bereikbaarheid: campusplan

Contactpersoon

Koen Vandenhoudt
koen.vandenhoudt(at)vicli.be