ICT-coördinator van het jaar 2018

De winnaar(s)

Gedurende 4 maanden zijn 132 ICT-coördinatoren uit het Vlaamse onderwijs genomineerd door 810 collega-ICT-coördinatoren, -leraren, en -directies. Een jury van verschillende actoren uit het onderwijs duidde hierna 9 eervolle vermeldingen en 1 winnaar aan.
Op 15 maart om 15.30 uur vond de prijsuitreiking van deze wedstrijd plaats met heel wat prijzen op de ‘Dag van de ICT-coördinator’ in Hogeschool PXL.

De wedstrijd is uniek in Vlaanderen en wordt georganiseerd door Vicli (Vlaamse ICT‑coördinatoren Liga, een initiatief van de lerarenopleiding van Hogeschool PXL) en Signpost (ICT-partner voor het onderwijs).

“De verwachtingen van een ICT-coördinator op school door scholengemeenschappen, -groepen en -besturen op de verschillende niveaus zijn hoog, uitgebreid… en zéér divers. Hij of zij moet de ICT-infrastructuur onderhouden, is vaak beleidsmatig en pedagogisch medeverantwoordelijk voor de inzet van ICT op school en dient daarnaast ook nog heel wat kerncompetenties te bezitten zoals teamspeler, verantwoordelijkheid, innovatief, enz…”, aldus Koen Vandenhoudt, voorzitter van Vicli.

Door het realiseren van dit uitgebreid takenpakket verdienen deze ICT-coördinatoren erkenning voor het geleverde werk. Het doel is daarom elk schooljaar een ICT-coördinator uit het Vlaamse onderwijs in ‘the picture’ te zetten voor zijn of haar uitmuntende opdracht.

“Dat is de reden dat wij erg graag deze wedstrijd mee wilden organiseren. De job van de ICT-coördinator mag echt niet onderschat worden en daarom proberen wij, samen met Vicli, iets terug te doen voor deze mensen en zo onze waardering te tonen”, voegde Jens Cuypers, Sales & Marketing Manager bij Signpost daar nog aan toe.

De winnaar draagt gedurende één jaar de titel van ‘ICT-coördinator van het jaar’. Daarnaast selecteren we ICT-coördinatoren met een eervolle vermelding die we ook graag in de kijker willen plaatsen.

UITSLAG

Winnaar: Bertien Boon (Technisch Atheneum Halle)
Bertien vindt het vreemd als er weinig of geen ICT in de klas gebruikt wordt omdat het zo sterk verwezen zit in het dagelijkse leven. Via een interne bevraging en uitvoerig onderzoek bij andere scholen deed zij heel wat inspiratie op voor haar eigen ICT-project. Onder de noemer ‘GenZ’ werd het ICT-project op school uitgerold, met aandacht voor zowel het technische als het pedagogisch-didactische aspect. Dit project kreeg ook erkenning van Microsoft. Gedreven, innovatief en met passie voor haar werk gaat Bertien elke dag aan de slag. Gestart als Smartschool-beheerder is ze ondertussen voltijds ICT-coördinator waarbij ze ook netoverschrijdend werkt.
Bertien wint een Lenovo Legion Y720 met 3 jaar next-businessday-on-site-garantie, een DooTAB, een Adobe Creative Cloud Suite en McAfee thuis- en schoollicentie als winnaar van deze wedstrijd, de ICT-coördinator van het jaar 2018

V.l.n.r.: Koen Vandenhoudt (voorzitter Vicli), Heidi Croes (directeur onderwijs PXL), Heleen Miermans (Algemeen Directeur ad interim PXL), Bertien Boon (WINNAAR), Jens Cuypers (Sales & Marketing Manager Singpost) en Simon Michiels (Signpost)

Bekijk de video van haar inzending:

Eervolle vermeldingen: Frederic Cervini (Vrije Basisschool De Vlinder), Joost Dendooven (Vrije Basisschool Mozaïek), Rudi Fransen (Centraal Katholiek Schoolbestuur van Antwerpen), Bernard Paternottre (VZW OZCS ZA Hofke Van Thys), Jef Van den Broeck (Centrum voor Basiseducatie Kempen), Koen Mariën (Rozenberg S.O. Mol), Tom Peeters (ZAVO vzw), Sven Salemans (KTA 1 Hasselt) en Werner Vanhorenbeeck (Zeelyceum De Haan).

V.l.n.r.: Joost Dendooven, Sven Salemans, Jef Van den Broeck, Bernard Paternottre, Bertien Boon, Rudi Fransen, Frederic Cervini, Werner Vanhorenbeeck en Koen Mariën (niet op de foto: Tom Peeters)

Over de wedstrijd

Raadpleeg hier het wedstrijdreglement voor meer info, het wedstrijdverloop, toelatingsvoorwaarden, nominaties en de jury.

Partner

Winnaars

Aftermovie