ICT-coördinator van het jaar 2020

De wedstrijd

Na een nominatieronde in september en oktober 2019 door collega-ICT-coördinatoren, -leraren, en -directies selecteerde de vakjury 3 ICT-coördinatoren waarvan een opname gemaakt werd ter plaatse bij de ICT-coördinator op school, waarbij zijn verwezenlijkingen centraal stonden. Zo vormen Kristof Beckers, Jeroen Cools en Jeroen Vinck dit schooljaar de TOP 3 ICT-coördinatoren die kans maken op de titel ‘ICT-coördinator van het jaar 2020′. Een vakjury bestaande uit Kurt Gregoor, Davy Van Hemelen en Bertien Boon, leden van de stuurgroep van Vicli, Joëlle Kalmès en Michel Janssens, beide lerarenopleiders, Marc Hermans, het departementshoofd van deze lerarenopleiding, Jens Cuypers, Sales Manager bij Signpost en Koen Vandenhoudt als voorzitter van Vicli, hebben na rijp beraad de TOP 3, samengesteld. Op 6 maart 2020 mocht de TOP 3 hun prijs in ontvangst nemen tijdens het Vlaams ICT-coördinatoren Congres.

De wedstrijd is uniek in Vlaanderen en wordt georganiseerd door Vicli en Signpost.

“De verwachtingen van een ICT-coördinator op school door scholengemeenschappen, -groepen en -besturen op de verschillende niveaus zijn hoog, uitgebreid… en zeer divers. Zo moet een coördinator de ICT-infrastructuur onderhouden, en is hij of zij vaak beleidsmatig en pedagogisch medeverantwoordelijk voor de inzet van ICT op school. Daarnaast wordt van ICT-coördinatoren verwacht dat ze teamspelers zijn, verantwoordelijkheid durven nemen en innovatief zijn. Vaak worden ze – misschien wel ten onrechte – als manusje-van-alles gezien,” zegt Koen Vandenhoudt, voorzitter van Vicli en lerarenopleider aan Hogeschool PXL.

Met deze wedstrijd willen de organisatoren de ICT-coördinator uit het Vlaamse onderwijs in de kijker te zetten voor zijn of haar uitmuntende opdracht. De winnaar draagt gedurende één jaar de titel van ‘ICT-coördinator van het jaar’.

“Daarom wilden wij deze wedstrijd heel graag mee organiseren. De job van de ICT-coördinator is niet te onderschatten. Om die reden proberen wij, samen met Vicli, iets terug te doen voor deze mensen en zo onze waardering te tonen”, voegt Jens Cuypers, Sales & Marketing Manager bij Signpost daar nog aan toe.

Winnaar

Kristof Beckers, scholengroep 13 Zuid-Limburg.
Als pedagogisch en technisch ICT-coördinator van een scholengroep met meer dan 40 scholen is het zijn doel om alle leerlingen, leerkrachten en administratief personeel de nodige professionele en kwalitatieve middelen te geven om tot een goed onderwijs te komen. Hij heeft een visie van levenslang leren voor leraren op vlak van ICT en specifiek over digitale identiteit. Naast de directe hulp aan leraren heeft hij ook een grote invloed op het beleid en directie. Ook de digitale geletterdheid en digitale vereenvoudiging zijn agendapunten waar hij veel aandacht aan besteed. Zijn digitale impact op het hele schoolgebeuren is dus zeer hoog.
Hij wint als ICT-coördinator van het jaar 2020 een OMEN Gamora gaming laptop van HP (t.w.v. 2000 euro).

Bekijk de video van zijn inzending:

1e ereplaats

Jeroen Cools, VIBO BuSO Het Kasteelpark en VIBO BuBaO De Brem.
Hij stimuleert collega’s om nascholing te volgen over ICT. Maar ook zijn leerlingen worden betrokken om te leren met en over ICT. Dit doordat hij effectief tussen de leerlingen staat en daardoor weet wat er omgaat in de digitale leefwereld van die leerlingen.
Als ICT-coördinator in het buitengewoon onderwijs waar zijn schoolvisie ‘de leerling staat centraal’ is, komt er echter nog een extra facet bij bovenop dit ‘leren’. ICT is voor zijn doelgroep vaak een hulpmiddel waar ze niet zonder kunnen in hun dagdagelijks leven, denk hierbij bijvoorbeeld aan speciale software om mee te communiceren. Alles moet dan ook duurzaamdoelgericht, maar vooral toekomstgericht zijn voor zijn leerlingen. Die focus op de behoeftes van elk individu, geeft een erg persoonlijke invulling aan zijn job. Elke ICT-oplossing is op maat van een leerling. Dit maakt de beheerbaarheid niet altijd even gemakkelijk, maar hij zou niet zonder die rechtstreekse connectie met leerlingen willen werken.
Hij wint als 1e ereplaats een Lenovo ThinkPad E495.

Bekijk de video van zijn inzending:

2e ereplaats

Jeroen Vinck, scholengemeenschap BruNo.
Als technisch en pedagogisch ICT-coördinator is het echter een grote uitdaging om zijn ICT-werking draaiende te houden. Naast het onderhoud van het huidige materiaal probeert hij in overleg met zijn verschillende directies te zorgen voor vernieuwende technologieën en de nodige bijscholingen. Hij participeert in verschillende digitale netwerken om up-to-date te kunnen blijven. Is technisch zeer sterk, maar noemt zich toch manusje-van-alles. ICT-coördinator is de job van zijn leven.
Hij wint als 2e ereplaats een Lenovo ThinkPad E495 én won ook reeds de publieksprijs.

Bekijk de video van zijn inzending:

OVER DE WEDSTRIJD

Raadpleeg hier het wedstrijdreglement voor meer info, het wedstrijdverloop, toelatingsvoorwaarden, beoordelingscriteria, nominaties en de jury.

Partner

Foto’s

Aftermovie 2019

V.l.n.r.: Ben Lambrechts, Jeroen Vinck, Jens Cuypers, Kristof Beckers, Jeroen Cools en Koen Vandenhoudt