Basisuitrusting voor élke ICT-coördinator

Een ICT-coördinator krijgt meestal een laptop of computer van de school, maar dat is ook het enige… Een tweede computerscherm, kilometervergoeding voor verplaatsing tussen scholen of smartphone om bereikbaar te zijn, zijn slechts bij een minderheid aanwezig. Extralegale voordelen zoals een bedrijfsfiets, maaltijdcheques, ecocheques of bedrijfswagen zijn nergens aanwezig.

VICLI onderzocht de huidige basisuitrusting van ICT-coördinatoren en de (extralegale) voordelen die ze krijgen. 525 ICT-coördinatoren vulden hierbij een vragenlijst in. De resultaten van deze vragenlijst, persoonlijke reacties, interviews en contacten in het Vlaamse onderwijs resulteren in een aanbeveling over de basisuitrusting voor élke ICT-coördinator.

Op uitnodiging van het Departement Onderwijs en Vorming, Kenniscentrum Digisprong en de Commissie Onderwijs pleitte VICLI op 19 oktober voor deze aanbevelingen in het Vlaams Parlement.

Wat behoort tot de basisuitrusting van een ICT-coördinator?

Basisuitrusting voor élke ICT-coördinator

 • Vaste werkplek

  Een vaste herkenbare werkplek per school en op minstens één werkplek een bureau.

 • Computer

  Een laptop en/of vaste computer met headset.

 • Smartphone

  Een smartphone voor professionele doeleinden met abonnement voor telefonie en data.

 • Tweede computerscherm

  Een tweede computerscherm met een apart toetsenbord en muis.

Resultaten

De meeste ICT-coördinatoren uit de bevraging zijn aangesteld in het ambt van ICT-coördinator, maar ook nog als leraar of in BPT-uren. Ongeveer de helft is ICT-coördinator in één school en bijna 1/3 werk op het niveau van de scholengemeenschap of –groep. 53% werkt voltijds als ICT-coördinator, 46% deeltijds en 11% heeft géén aanstelling voor de taken als ICT-coördinator. Ruim een kwart van de ICT-coördinatoren heeft géén vaste werkplek of bureau ter beschikking.

Heb je een vast(e) werkplek/bureau?

Over welke uitrusting of voordelen beschik je nu al?

Welke uitrusting of voordelen vind je noodzakelijk als ICT-coördinator?

Respondenten

Functie

Aanstelling

Aanstellingspercentage

Werkzaam

Onderwijsniveau

Aantal scholen

Aantal leerkrachten

Aantal leerlingen