UPDATE: Functieomschrijving ICT-coördinator

Model

VICLI ontwikkelde twee modellen voor de functieomschrijving van ICT-coördinator in het Vlaamse onderwijs: pedagogisch ICT-coördinator en technisch ICT-coördinator. Deze modellen zijn conform het jobprofiel voor ICT-coördinator en omvatten de kerntaken. De andere taken worden vermeld, maar zijn van minder strategisch belang en kunnen (beter) door andere profielen in de school opgenomen worden of extern uitbesteed worden.

Standaard wordt de functie van ICT-coördinator opgesplitst in een pedagogisch ICT-coördinator en technisch ICT-coördinator. Afhankelijk van de grootte en eigenheid van de school, aanstelling en profiel kunnen schoolbesturen functies van pedagogisch en technisch ICT-coördinator samenvoegen of verdelen over meerdere personen.

De ICT-coördinator of het schoolbestuur kan het initiatief nemen om dit te gebruiken voor het omschrijven van de functie ICT-coördinator. Zo kan de school het model hanteren bij het aanstellen van de ICT-coördinator of op vraag dit model gebruiken om de functie van ICT‑coördinator te definiëren.

Op de eerste pagina wordt het model toegelicht, pagina twee en drie bevat het eigenlijke model. Op de laatste pagina is de literatuur vermeld die gebruikt werd bij dit model.

Licentie

Dit model is vrij te gebruiken onder de licentie BY-NC (Naamsvermelding-NietCommercieel).

Je bent vrij om:

 • het werk te delen – te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
 • het werk te bewerken – te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken

Onder de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding – De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
 • NietCommercieel – Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Download

Literatuur

 • Claes, K. (2017). Profiel van ICT-coördinatoren: het verhaal van hiaten. Impuls. 48(1), 21-26.
 • Godaert, E., Huybrechts, W., Boon, B., Bollen, D., Govaere, T., Vandenhoudt, K. (2018). Verslag & output VIC2019 – Functieomschrijving van de ICT-coördinator. Hasselt: Vlaamse ICT‑coördinatoren Liga.
 • Heymans, P. J., Godaert, E., Elen, J., Van Braak, J., & Goeman, K. (2018). MICTIVO2018. Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs. Eindrapport van O&O-opdracht: Meting ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs (MICTIVO). Leuven / Gent: KU Leuven / Universiteit Gent.
 • HRWijs. 2019. Sjabloon functieomschrijving. Geraadpleegd op 19 september 2019, van http://hrwijs.be/tool/sjabloon-functieomschrijving
 • IDEA Consult. (2022). Naar teamgerichte ICT-coördinatie op school. Jobprofiel van ICT-coördinator. Brussel: Kenniscentrum Digisprong.
 • Nijst, V., & Vanlommel, M. (2010). De opdracht van de ICT-coördinator. School+visie04, 16–19.
 • Van den Broeck, P. (2018). Profiel ICT-coördinatoren Vlaanderen – resultaten. Geraadpleegd op 19 september 2019, van https://www.facebook.com/groups/1914087302150569/permalink/2503162019909758
 • Van Hemelen, D., Vrancken, S., Gregoor, K., Kekis, S., Cuppens, S., Van den Steen, M., Van Den Bossche, L., Vandenhoudt, K., De Four, H. (2017). Memorandum – Aanbevelingen voor de ICT‑coördinator in Vlaanderen. Geraadpleegd op 19 september 2019, van http://vicli.be/nieuws/memorandum-aanbevelingen-voor-de-ict-coordinator-in-vlaanderen
 • Vlaamse Onderwijsraad. (2013). Advies over ICT-integratie in het leerplichtonderwijs. Geraadpleegd op 19 september 2019, van https://assets.vlor.be/www.vlor.be/import/ar-ar-adv-016_0.pdf
 • WerkenVandaag. (2014). Verschil tussen functieomschrijving en vacaturetekst. Geraadpleegd op 19 september 2019, van http://www.monsterboardblog.nl/verschil-functieomschrijving-vacaturetekst

Citeren

Vandenhoudt, K., Boon, B., Godaert, E., Huybrechts, W., Bollen, D., & Govaere, T. (2019, 22 september). Functieomschrijving ICT-coördinator. Hasselt, België: Vlaamse ICT-coördinatoren Liga.