Functieomschrijving ICT-coördinator

Model

Vicli ontwikkelde een onderbouwd model voor de functieomschrijving van een ICT-coördinator in het Vlaamse onderwijs. De ICT-coördinator of het schoolbestuur kan het initiatief nemen om dit te gebruiken voor het omschrijven van de functie ICT-coördinator. Zo kan de school het model hanteren bij het aanstellen van de ICT-coördinator of op vraag dit model gebruiken om de functie van ICT‑coördinator te definiëren.

Afhankelijk van de grootte en eigenheid van de school, aanstelling en profiel kunnen schoolbesturen de functie van ICT-coördinator verdelen over meerdere personen. Indien het opportuun is kan de rol van ICT-coördinator onderverdeeld worden in o.a. innovator, pedagogisch ondersteuner, beleidsmedewerker, mediacoach, netwerkbeheerder, technicus, webbeheerder, helpdeskmedewerker, softwareontwikkelaar, LMS-beheerder, …
Verder kan de ICT‑coördinator naast deze functie ook een lesopdracht of andere taken opnemen in de school.

Op de eerste pagina wordt het model toegelicht, pagina twee en drie bevat het eigenlijke model. Op de laatste pagina is de literatuur vermeld die gebruikt werd bij dit model.

Licentie

Dit model is vrij te gebruiken onder de licentie BY-NC (Naamsvermelding-NietCommercieel).

Je bent vrij om:

 • het werk te delen – te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
 • het werk te bewerken – te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken

Onder de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding – De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
 • NietCommercieel – Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Download

Literatuur

 • Claes, K. (2017). Profiel van ICT-coördinatoren: het verhaal van hiaten. Impuls. 48(1), 21-26.
 • Godaert, E., Huybrechts, W., Boon, B., Bollen, D., Govaere, T., Vandenhoudt, K. (2018). Verslag & output VIC2019 – Functieomschrijving van de ICT-coördinator. Hasselt: Vlaamse ICT‑coördinatoren Liga.
 • Heymans, P. J., Godaert, E., Elen, J., Van Braak, J., & Goeman, K. (2018). MICTIVO2018. Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs. Eindrapport van O&O-opdracht: Meting ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs (MICTIVO). Leuven / Gent: KU Leuven / Universiteit Gent.
 • HRWijs. 2019. Sjabloon functieomschrijving. Geraadpleegd op 19 september 2019, van http://hrwijs.be/tool/sjabloon-functieomschrijving
 • Nijst, V., & Vanlommel, M. (2010). De opdracht van de ICT-coördinator. School+visie04, 16–19.
 • Van den Broeck, P. (2018). Profiel ICT-coördinatoren Vlaanderen – resultaten. Geraadpleegd op 19 september 2019, van https://www.facebook.com/groups/1914087302150569/permalink/2503162019909758
 • Van Hemelen, D., Vrancken, S., Gregoor, K., Kekis, S., Cuppens, S., Van den Steen, M., Van Den Bossche, L., Vandenhoudt, K., De Four, H. (2017). Memorandum – Aanbevelingen voor de ICT‑coördinator in Vlaanderen. Geraadpleegd op 19 september 2019, van http://vicli.be/nieuws/memorandum-aanbevelingen-voor-de-ict-coordinator-in-vlaanderen
 • Vlaamse Onderwijsraad. (2013). Advies over ICT-integratie in het leerplichtonderwijs. Geraadpleegd op 19 september 2019, van https://assets.vlor.be/www.vlor.be/import/ar-ar-adv-016_0.pdf
 • WerkenVandaag. (2014). Verschil tussen functieomschrijving en vacaturetekst. Geraadpleegd op 19 september 2019, van http://www.monsterboardblog.nl/verschil-functieomschrijving-vacaturetekst

Citeren

Vandenhoudt, K., Boon, B., Godaert, E., Huybrechts, W., Bollen, D., & Govaere, T. (2019, 22 september). Functieomschrijving ICT-coördinator. Hasselt, België: Vlaamse ICT-coördinatoren Liga.