De eerste vruchten van het memorandum

Een half jaar na het neerschrijven van het memorandum ‘Aanbevelingen voor de ICT-coördinator in Vlaanderen‘ werpt het zijn eerste zichtbare vruchten af. Dit vertaalt zich in een investering in geëngageerde ICT-coördinatoren die op hun beurt collega-ICT-coördinatoren structureel gaan ondersteunen via een digitaal platform.

Extra middelen voor de ondersteuning van ICT-coördinatoren

Het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid trekt extra middelen uit voor de ondersteuning van ICT-coördinatoren in het onderwijs. Dit heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits bekendgemaakt tijdens de Commissie voor Onderwijs op 31 mei 2018.

Het leermiddelennetwerk KlasCement zal vanaf schooljaar 2018-2019 zijn werkterrein uitbreiden met een innovatief kennis- en expertisecentrum voor de ondersteuning van ICT-coördinatie op school. Dit kenniscentrum zal ICT-coördinatoren op school ondersteunen en krijgt ook personeel voor volgende taken;

 • netwerking tussen ICT-coördinatoren zodat ze elkaar offline als online weten te vinden;
 • verstrekken van adviezen om te onderhandelen bij raamcontracten;
 • vertalen naar de Vlaamse context van relevante ICT-adviezen en -rapporten uit andere landen;
 • publiceren van adviezen en gidsen over actuele onderwerpen zoals BYOD;
 • implementeren van regelgeving zoals de privacy-wet.

Vacatures

Bekijk hier het antwoord van minister Hilde Crevits:

Enkele bedenkingen…

“We denken dat deze ploeg echt zinvol werk kan leveren voor de ondersteuning van ICT-coördinatoren. Wel hebben we nu nog onze bedenkingen bij het gekozen platform.”

Intrinsiek kunnen we met Vicli deze extra middelen alleen maar toejuichen. Meer aandacht en ondersteuning voor de ICT-coördinator is immers het doel van het memorandum. We betreuren echter dat er geen actie wordt ondernomen voor een ambt en meer uren. Wel denken we dat deze ploeg echt zinvol werk kan leveren. Toch willen we, nu het nog de grootste impact kan hebben, enkele fundamentele vragen hierbij stellen:

 • Kan KlasCement vertaald worden naar een platform voor kennisdeling? En hoe?
 • Hoe wordt er ruimte voorzien voor netwerking tussen ICT-coördinatoren online en offline?
 • Hoe zullen materialen die waardevol zijn voor ICT-coördinatoren gepubliceerd worden?
 • Wordt er ook aandacht besteed aan de pedagogische ICT-coördinator? Wordt het technische en pedagogische zichtbaar opgesplitst?
 • Zal de moderator materialen delen die duurzaam en kwaliteitsvol blijven?
 • Moeten de moderators neutraal zijn of juist liever niet?