In the picture: Digitaal toetsen: hoe begin je eraan?

Stuurgroeplid en leraar Verzorging in WICO campus Sint-Maria in Pelt, Serge Vrancken getuigt over hoe hij zijn leerlingen digitaal toetst:

“Eindeloze stapels verbeterwerk? Die tijd ligt achter me. Natuurlijk kost het tijd om een toetsprogramma of -app in de vingers te krijgen. Maar daarna boek je tijdswinst.”

De technologie staat klaar. Digitaal toetsen kan de werklast van leraren verminderen én de kwaliteit van onderwijs versterken, zeggen experten. Toch vind je in Vlaanderen amper leraren die digitaal evalueren.

Bron: Klasse, 21 februari 2019

>>> Lees het volledige artikel