Goedkeuring ambt en extra uren ICT-coördinator

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van viceminister-president Ben Weyts haar goedkeuring gegeven voor de uitbreiding van het ambt ‘ICT-coördinator’ en voor extra uren ICT-coördinatie. De ICT-coördinator krijgt de erkenning en extra ondersteuning die hij verdient.

Ambt & extra uren

“70% meer middelen voor ICT-ondersteuning is absoluut nodig om de Digisprong te maken, het zal daarbij van belang zijn de komende jaren hier een vinger aan de pols te houden om de voorsprong te behouden.”

Op 8 juni 2020 schreef Vicli een open brief naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voor meer erkenning, een taakomschrijving en professionalisering voor de ICT-coördinator. Vandaag – een jaar later – is Vicli tevreden met de omvang van de maatregelen en de snelheid waarmee de Vlaamse Regering erkenning en meer ondersteuning geeft aan de ICT-coördinatoren in het Vlaamse onderwijs. Deze beslissing geeft een boost aan de toekomst van ons onderwijs.

ICT-coördinatoren moeten niet meer aangesteld worden als leraar waardoor pas afgestudeerde leraren meer kansen krijgen in het onderwijs. 70% meer middelen voor ICT-ondersteuning (van € 32 miljoen per jaar naar € 54 miljoen per jaar) is absoluut nodig om de Digisprong te maken, het zal daarbij van belang zijn de komende jaren hier een vinger aan de pols te houden om de voorsprong te behouden. De ICT-coördinator als witte raaf zal namelijk nog witter moeten zijn en nog hoger moeten kunnen vliegen. Een functieomschrijving van ICT-coördinator zal hier voor scholen een richting kunnen geven om de juiste profielen te zoeken en de verwachtingen helder te schetsen. Het doel blijft dat de leraar in de klas alle kansen aan leerlingen biedt om te leren, zo kan met ICT sneller en beter geleerd leren. Nu de ICT-coördinator meer ondersteuning kan geven aan de leraren, krijgen onze leerlingen weer meer kansen die ze verdienen.

De erkenning en bijkomende ondersteuning voor ICT-coördinatoren zijn een mijlpaal in de geschiedenis van ICT in het Vlaamse onderwijs. Scholen en vooral ICT-coördinatoren zijn dankbaar voor de extra middelen en kunnen zo hun pedagogisch project verder uitwerken en optimaliseren.

Koen Vandenhoudt
Voorzitter Vicli