Noden en aanbevelingen pedagogische en didactische ICT-coördinatie

Input & output

Vanuit input van deelnemers en experten tijdens de themasessie ‘Pedagogische en didactische ICT-coördinatie‘ op het Vlaams ICT-coördinatoren Congres op 28 maart 2019 zijn er noden en aanbevelingen opgesteld over het thema als output.

Noden & aanbevelingen

 • Creëer een visie op ICT gebaseerd op de schoolvisie

 • Zorg voor performante ICT-infrastructuur

 • Voorzie ook kleine stappen bij ICT-implementatie

 • Zorg voor interne ICT-ambassadeurs op school

 • Keep it small, keep it simple

 • Geef ook zelf een voorbeeld, ga bijvoorbeeld in de klas ondersteunen

 • Hou het haalbaar voor jezelf

 • Laat je niet verleiden steeds in te gaan op de technische problemen

 • Laat los als iets niet wilt werken of als iets niet lukt

 • Kies kritisch de juiste hardware voor jouw school

 • Zet in op nascholing voor leerkrachten

 • Gebruik een online platform voor kennisdeling en communicatie

 • Leer van elkaar

Verslag

Panelleden

Inge De Cleyn, ICT-coördinator Sint-Janshof Mechelen
Bart Molemans, ICT-coördinator WICO campus Sint-Hubertus Pelt

Moderator

Serge Vrancken, stuurgroep Vicli

Notulen

Donovan Gielen, student PXL-Education

Revisie

Koen Vandenhoudt, voorzitter Vicli

Citeren

Vandenhoudt, K., Gielen, D., Vrancken, S., Molemans, B., & Cleyn, I. (2019, 14 november). Noden en aanbevelingen pedagogische en didactische ICT-coördinatie. Hasselt, België: Vlaamse ICT-coördinatoren Liga.