Noden en aanbevelingen over de toekomst van ICT in het onderwijs

Input & output

Vanuit input van deelnemers en experten bij VanroeySignpost, Eurosys en Switch tijdens de themasessie ‘Bedrijvenbattle – De toekomst van ICT in het onderwijs’ op het Vlaams ICT-coördinatoren Congres op 28 maart 2019 zijn er noden en aanbevelingen opgesteld over het thema als output.

Noden & aanbevelingen

Digitale geletterdheid

De vraag die meestal wordt gesteld is: “Hoe zit het bij de leerlingen?”. Maar volgens de experten moeten we eerst gaan kijken hoe het bij de leerkrachten zit. Zij moeten eerst die geletterdheid hebben om dit aan de leerlingen over te brengen. Daar moet dus meer op worden ingezet. Ook werd aangehaald dat hier ook nog te weinig aandacht aan wordt besteed binnen de lerarenopleiding.

Een ander punt is dat men meer moet nadenken over hoe je het gaat toepassen. Niet gewoon zeggen “Iedere leerling moet een laptop hebben”, zonder dat er goed is nagedacht en uitgewerkt hoe je deze gaat toepassen binnen de lessen.

Computationeel denken

Het is heel belangrijk dat iedereen er mee aan de slag gaat. Alle leerlingen moeten er mee in aanraking komen om talenten te ontdekken. In het buitenland wordt dit al meer toegepast.

Artificiële intelligentie

De vraag die door het publiek gesteld werd is: “Gaat dit de leerkracht vervangen?” Het panel is er unaniem over eens dat dit niet gaat gebeuren. Wel gaat dit een grote ondersteunende functie krijgen. De menselijke factor blijft wel een must.

Voorbeelden waar AI zou kunnen worden toegepast zijn een chatbot (welke lokalen beschikbaar zijn met welke mogelijkheden), automatisch verbeteren en differentiatie. Tijd vrij kunnen maken om leerlingen met problemen te helpen, sterke leerlingen worden ook uitgedaagd.

Robots

Het gaat zeker een rol in de toekomst hebben, maar het grootste probleem op dit moment nog de kostprijs tegenover de functie. Voor leerlingen met een sociale beperking/achterstand (bijvoorbeeld autisme) kan dit wel al veel doen.

Er zijn op dit moment wel al goedkopere robots waarmee je de leerlingen kan laten programmeren, dit zien de panelleden zeker wel als een goede start en huidige toepassing.

VR, AR, MR & XR

De focus werd vooral gelegd op het AR verhaal. Dit vooral omdat het goedkoper en makkelijker te maken en gebruiken is dan VR. Het kan een enorme steun zijn voor je lessen boeiend te maken en leerstof duidelijk te visualiseren.

Mobile devices

Het idee van het panel was hier om de BYOD toe te passen. Vanuit het publiek werd dan de vraag gesteld voor welk toestel dan gekozen zou worden en of iedereen dan hetzelfde toestel moet hebben? Hierdoor is er een kleine discussie ontstaan over wat “Bring your own device” nu eigenlijk is. Ga je als school de leerling verplichten een toestel aan te schaffen, is dit dan nog wel BYOD? En andersom: als je leerlingen een toestel van thuis meenemen, hoe beheer je dit dan?

De andere vraag is of we dan nog met boeken werken of enkel het toestel. Er is ruimte voor beide voorstellen. WeZooz is nu wel bezig om een volledig boekvervangend platform op te stellen, daarin gebruiken ze dus enkel een mobile device.

Blockchain

Dit heeft geen directe pedagogische toepassing. Dit zou gebruikt kunnen worden om certificaten en diploma’s bij te houden.

IoT

Ook bij dit onderwerp werden geen pedagogische toepassingen aangehaald. Men zou dit kunnen gebruiken voor klimaatbeheersing of domotica. Ook kan het gebruikt worden om aanwezigheden te controleren.

Big Data

Big data bijhouden van leerlingen. Aan de hand van deze data kan je voorspellingen doen en patronen herkennen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld de slaagkansen analyseren. Je kan ook anticiperen op toekomstige problemen op alle vlakken;  leerproblemen, spijbelen…. Het publiek vroeg zich wel af of we dan niet te veel in hokjes gaan denken. En of we niet moeten oppassen met de foutenmarge. Hierop is het antwoord gelijk aan dat van de AI, het menselijke aspect moet blijven. Je moet dit zien als een goede ondersteuning, maar niet dat het de taak volledig over neemt.

ICT-infrastructuur in de toekomst

In de toekomst zal het meeste naar cloud gaan. Hierdoor is er wel een snelle en stabiele netwerkinfrastructuur nodig. In veel scholen wordt er nog te veel gebruik gemaakt van particuliere hardware. Dit omdat de kostprijs veel lager ligt. Echter is dit geen goede oplossing, daarom loopt het nu nog vaak mis.

5G werd ook aangehaald. Zou dit het netwerk, zoals we het nu kennen, kunnen vervangen? Hierover waren de meningen verdeeld onder de panelleden. Echter was de argumentering van beide partijen zeer beperkt.

Verslag

Panelleden

Ciska Schrooten, Switch
Bram Smets, Vanroey
Roel Raymaekers, EuroSys
Pieter Barremaecker, Signpost

Moderator

Kurt Gregoor, stuurgroep Vicli

Notulen

Matthijs Cuyvers, student PXL-Education

Revisie

Koen Vandenhoudt, voorzitter Vicli

Citeren

Vandenhoudt, K., Cuyvers, M., Gregoor, K., Barremaecker, P., Raymaekers, R., Smets, B., & Schrooten, C. (2019, 1 december). Noden en aanbevelingen over de toekomst van ICT in het onderwijs. Hasselt, België: Vlaamse ICT-coördinatoren Liga.