Samenbrengen van ICT-coördinatoren

Onderzoek

In opdracht van KlasCement-medewerkers Bram Faems, Davy Van Hemelen en Lien Vandendoorent,  onderzochten studenten Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen wat ICT-coördinatoren tegenhoudt om te netwerken op KlasCement en aan welke randvoorwaarden het platform moet voldoen om te spreken van een actief netwerk.

Overzicht

Het productverslag van het onderzoek start met een literatuurstudie over (onderwijs)netwerken en het takenpakket van ICT-coördinatoren. Ter aanvulling hierop voerden de studenten een vooronderzoek uit naar o.a. succesvolle webapplicaties om te netwerken en woonden een workshop van KlasCement bij voor ICT-coördinatoren.

De daaropvolgende onderzoeksvragen luiden:

 • Wat zijn de noden van Vlaamse ICT-coördinatoren om kennis te delen en te netwerken op KlasCement?
 • Aan welke randvoorwaarden kan KlasCement voldoen om ondersteuning te bieden aan ICT-coördinatoren, vertrekkende vanuit de vijf beïnvloedende factoren?

A.d.h.v. surveys, focusgroepen, een studiedag en interviews worden vervolgens resultaten geformuleerd.

Aan het einde van het productverlag wordt het vooropgestelde advies als conclusie en ter discussie besproken.

In de bijlagen ten slotte zijn de surveys, casussen en vragen uit de interviews terug te vinden.

Ten voordele van…

Elk onderzoek naar ICT-coördinatoren en de ICT-coördinatie op school is toe te juichen, maar what’s in it for me?

 • In eerder onderzoek uit 2013 geeft de helft van de respondenten aan dat ze de behoefte hebben aan verdere professionalisering in technische kennis en vaardigheden.
  => Navormingen voor ICT-coördinatoren moeten dus blijvend inzetten op de technische kant van ICT-coördinatie, in het bijzonder met oog voor efficiëntie en innovatie van het werk.
 • ICT-coördinatoren geven aan dat er een nationaal platform ontbreekt waar op een gestructureerde wijze informatie te vinden is en een specialist bereikbaar is om vragen te beantwoorden. Er is met andere woorden nood aan een nationaal netwerk voor ICT-coördinatoren.
  => Vicli is het netwerk voor alle actoren uit het Vlaamse onderwijs die een rol spelen in de ICT-coördinatie op school. Vicli-leden krijgen o.a. persoonlijk toegang tot een databank met ICT-expertise van ICT-coördinatoren en scholen die vervolgens gecontacteerd kunnen worden o.b.v. expertise.
 • Uit het vooronderzoek wordt vastgesteld dat de activiteit binnenin applicaties versterkt kan worden door het gebruiksgemak, de anonimiteit of het onderverdelen van de community in bepaalde groepen.
  => Een technisch goede en professionele applicatie is steeds na te streven om het gebruiksgemak en duurzaam karakter ervan te bewaken.
 • Google en YouTube zijn niet weg te denken in de zoektocht naar informatie voor ICT-coördinatoren.
  => Elke ICT-coördinator is in kleine of grote mate een autodidact, en dat is best ook zo.
 • Het online netwerk moet opgebouwd zijn met het oog op duurzaamheid.
  => Initiatieven rond online netwerken zijn bij voorkeur doordacht en professioneel met een lange termijnvisie.
 • Activiteit op het netwerk heeft als doel de verdere professionalisering van de gebruikers te faciliteren.
  => ICT-coördinatoren garanderen hun goede ICT-werking door levenslang te leren.
 • Door een gebruiker in contact te brengen met de juiste persoon, kan het netwerk niet alleen een performante rol spelen voor concrete problemen, maar kan KlasCement ook een forum bieden voor zowel ICT-coördinatoren als leerkrachten voor heel Vlaanderen.
  => De lijn tussen een technisch of pedagogisch ICT-coördinator, leerkracht, directeur, … is vaak zeer dun. Uitsluitend in hokjes denken is hierdoor geen goed idee.
 • Ondanks de grote efficiëntie van het internet blijken sommige coördinatoren toch face-to-face-interacties te verkiezen boven het digitale contact.
  => Niet radicaal digitaal, maar steeds een mix tussen online en offline netwerking is gewenst. Met het jaarlijks Vlaams ICT-coördinatoren Congres beoogt vicli een forum dat face-to-face contacten mogelijk maakt tussen alle actoren die een rol spelen in de ICT-coördinatie op school.

Citeren

Vandenhoudt, K. (2019, 4 september). Netwerk voor ICT-coördinatoren. Hasselt, België: Vlaamse ICT-coördinatoren Liga.