Postgraduaten ICT-coördinator

Pedagogisch ICT-coördinator

Technisch ICT-coördinator

De digitale (r)evolutie blijft razen over onze maatschappij en in het onderwijs. Met de Digisprong zijn er een pak tablets, chromebooks, laptops en andere hardware aanwezig op school. Mede dankzij VICLI is er sinds dit schooljaar het ambt van ICT-coördinator in het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs. Door deze noodzaak en erkenning kunnen scholen nu een pedagogisch ICT-coördinator en technisch ICT-coördinator aanstellen. Die respectievelijk instaat voor de didactische integratie van ICT en het digitaal beheer van software, hardware, netwerken en beveiliging.

In een samenwerking met Hogeschool PXL organiseren we vanaf schooljaar 2022-2023 twee vervolgopleidingen voor de ICT-coördinator in de vorm van een postgraduaat: pedagogisch ICT-coördinator (digitaal leren) en technisch ICT-coördinator (digitaal beheer).

Beide postgraduaten omvatten 20 studiepunten, duren één jaar en lopen volledig via afstandsonderwijs met synchrone en asynchrone lessen.

Pedagogisch ICT-coördinator

Dit postgraduaat leidt op tot pedagogisch ICT-coördinator op school. De afgestudeerde kan na deze opleiding digitale leeractiviteiten ontwerpen, online leren faciliteren, digitale leermiddelen ontsluiten, digitaal differentiëren, digitaal evalueren en bezit digitale knowhow. Met als bovenliggende competenties het opvolgen van digitale trends en innovatie in ICT.

Klik hier voor meer over het programma, lessen, evaluatie en praktische informatie.

Technisch ICT-coördinator

Dit postgraduaat leidt op tot technisch ICT-coördinator op school. De afgestudeerde heeft na deze opleiding expertise in soft– en hardwarebeheer, netwerk en beveiliging. Met als bovenliggende competenties het opvolgen van digitale trends en innovatie in ICT​.

Klik hier voor meer over het programma, lessen, evaluatie en praktische informatie.

Doelgroep

Conform de diplomavereisten voor het ambt van ICT-coördinator in het Vlaamse onderwijs staat dit postgraduaat open voor alle graduaten, bachelors en masters. Bijgevolg omvat de doelgroep iedereen met een master-, bachelor- of graduaatsdiploma, ongeacht de tewerkstelling. Hierdoor is het mogelijk dat studenten die niet in het onderwijs tewerkgesteld zijn, ook kunnen instromen.

Online infoavond

Ben je geïnteresseerd? Wil je meer weten? Heb je nog vragen? Of…?

Op woensdag 15 juni 2022 om 19u00 is er een online infoavond met presentaties over beide postgraduaten en de mogelijkheid om vragen te stellen. Schrijf je snel in via dit formulier. Hierna ontvang je een bevestigingsmail met de hyperlink om deel te nemen via een Teams-vergadering.