Q&A Digisprong in Onderwijscommissie

De Vlaamse Regering goot haar plannen voor de digisprong in een conceptnota met vier speerpunten en bijbehorende acties. De leden van de commissie Onderwijs bespraken deze conceptnota op 10 februari 2021.

Q&A

Herbekijk & download

Herbekijk de volledige commissievergadering of download het verslag.