Memorandum ‘Aanbevelingen voor de ICT-coördinator in Vlaanderen’

Spread the word!
We roepen iedereen op de aanbevelingen voor de ICT-coördinator in Vlaanderen te verspreiden en zo de bijhorende noden mee waar te maken.

Memorandum ‘Aanbevelingen voor de ICT-coördinator in Vlaanderen’

Concreet vragen we om dit memorandum:

  • te behandelen als agendapunt op uw volgende vergadering.
  • te verspreiden binnen uw (onderwijs)netwerk en ook verder te laten onderschrijven (link).
  • te delen op sociale media (link).
  • kritische vragen bij te stellen.
  • aan te bevelen bij uw collega’s.

Opmerkingen, vragen en reacties over dit memorandum te sturen via dit contactformulier.

Methodiek

Dit memorandum is inhoudelijk tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen Vicli, eduCentrum vzw en ICT-praktijkdag. De totaliteit ervan waaronder de noden en aanbevelingen werd voorgelegd aan het werkveld. Hiervoor werd het memorandum van 14 oktober 2017 tot 1 november 2017 verspreid via verschillende digitale kanalen met de vraag om dit inhoudelijk te onderschrijven. Via een online formulier kregen ICT-coördinatoren de vraag onderschrijft u dit memorandum? waarop ze het antwoord Ja konden aanvinken.

Resultaten onderschrijving

1372 ICT-coördinatoren, leerkrachten, directies, … uit het Vlaamse onderwijs hebben dit memorandum onderschreven. We ontvingen via sociale media, e-mail en het online formulier ook heel wat bijkomende opmerkingen (lees: bezorgdheden). In bijlage aan het memorandum zijn deze resultaten toegevoegd. Voornaam, naam, e-mailadres, school, functie en opmerkingen zijn gekend bij de initiatiefnemers.