Throwback: advies ICT-integratie

N.a.v. onze open brief vragen in het Vlaams Parlement vandaag meerderheid én minderheid om uitleg over de noodkreet van de Vlaamse ICT-coördinatoren aan minister Ben Weyts. Vicli keek nog even terug naar het advies van de Vlor uit 2013(!) over ICT-integratie in het leerplichtonderwijs, met aandacht voor de rol van de ICT-coördinator hierin.

Over de ICT-coördinator

“De ICT-coördinator moet beleidsmatig en op lange termijn kunnen nadenken. Dat kan enkel als de overheid extra middelen vrijmaakt om de scholen qua ICT-coördinatie te ondersteunen.”

 • Een echte integratie gaat over het volledige schoolbeleid: de visie op onderwijs, het professionaliseringsbeleid van leraars, de opdracht van de ICT-coördinator, het gezondheidsbeleid, pestbeleid, participatie van personeel, leerlingen en ouders, communicatiebeleid, samenwerking tussen scholen, etc.
 • Om een goede afstemming tussen de inhoud, didactiek en technologie te bekomen, is er nood aan nascholing, begeleiding en ondersteuning tot op de klasvloer. … Die ondersteuning kan geboden worden door de pedagogische begeleiding, ICT-coördinatoren, netwerken van leergebieden of specifieke vakken, etc.
 • Er is in elk geval een nood aan bijkomende financiering op het vlak van personeel en infrastructuur om de noodzakelijke componenten van de ICT-coördinatie kwaliteitsvol in te vullen. Daarbij moet er blijvend ingezet worden op een professionalisering van de ICT-coördinatoren.
 • Het is belangrijk dat scholen bij investeringen in ICT-infrastructuur het totaalplaatje bekijken. De hardware is vaak slechts een beperkt deel van de totale kost. Elementen als software, breedband, draadloos netwerk, beveiliging, servers, verzekering, onderhoud, opleiding, taakbelasting voor de ICT-coördinator, … worden vaak vergeten bij de opmaak van een begroting voor ICT-infrastructuur.
 • De taak van de ICT-coördinator moet in de meeste scholen herzien worden. Het technische aspect van IT kan uitbesteed worden, dat stelt immers slechts een tijdelijk probleem. Een ICT-coördinator moet vooral mee denken, pedagogisch en educatief. Het ideaal is dat elke leraar kan evolueren tot zijn eigen ICT-coördinator.
 • Er is nood aan ICT-coördinatoren die leraars inhoudelijk kunnen ondersteunen. De technische ondersteuning van ICT kan gerust uitbesteed worden.
 • Steun voor de ICT-coördinatoren is essentieel.
 • Kan de technische ICT-ondersteuning van een school niet uitbesteed worden? Op die manier kan de ICT-coördinator zich toeleggen op de inhoudelijke ondersteuning van de leraars.
 • De taak van de ICT-coördinator is om de leraars te ondersteunen, interessante applicaties, websites te helpen selecteren, …
 • De ICT-coördinator moet idealiter meer kunnen doen dan achter halfklare apparatuur aanhollen. Het netwerk op een school moet zeer goed onderhouden worden. Het materiaal moet degelijk zijn zodat hij niet te vaak moet interveniëren om technische problemen op te lossen. De ICT-coördinator moet beleidsmatig en op lange termijn kunnen nadenken. Dat kan enkel als de overheid extra middelen vrijmaakt om de scholen qua ICT-coördinatie te ondersteunen.
 • De taak van de ICT-coördinator wordt op veel scholen jammer genoeg noodgedwongen fout ingevuld. Hij is te vaak bezig met de technische kant en te weinig met de (beleidsvoerende) inhoudelijke kant van de job.
 • In de lerarenopleiding is de professionalisering op het vlak van ICT een essentieel deel van de opleiding. Ze moeten vooral leren om als team te functioneren. Als team moet men zich over de aanpak buigen. Leraren moeten elkaar inspireren. De ICT-coördinator wordt dan als een procesbegeleider gezien.

Bron

Algemene Raad, (2013). Advies over ICT-integratie in het leerplichtonderwijs. Brussel, België: Vlaamse Onderwijsraad.

Citeren

Vandenhoudt, K. (2020, 18 juni). Throwback: advies ICT-integratie. Hasselt, België: Vlaamse ICT-coördinatoren Liga.