Uitbreiding stuurgroep Vicli

Sinds dit schooljaar breidt de stuurgroep van Vicli uit tot 9 gemotiveerde mensen met een hard voor ICT in het onderwijs. We verwelkomen Bertien Boon, ICT-coördinator in GO! technisch atheneum Halle.

Bertien Boon: “Wij zijn op onze school de weg naar innovatie ingegaan, waarbij ICT niet alleen meer willen zeggen computers onderhouden en wachtwoorden resetten, maar waar er mee dient te worden nagedacht over de rol van ICT in ons dagelijks leven, hoe wij als school daarmee willen omgaan, en hoe we onze leerlingen willen opleiden voor de wereld die er aan komt.

Het is voor mij duidelijk dat de ICT-coördinator in de toekomst een rol moet opnemen in het beleidsteam van de school, en zijn job ook coördinerend moeten invullen. Directies verwachten van ICT coördinatoren dat zij mee die innovatie kunnen trekken, en moeten hen daarvoor ook de ruimte geven. Ik ben er van overtuigd dat een organisatie als Vicli deze mensen kan helpen op die weg, en hoop dan ook dat ik mijn ervaringen hierin kan delen met anderen, en dat ik op mijn beurt ook kan bijleren. Want elke school heeft zijn eigen unieke karakter, er is geen one-fit-all oplossing. We kunnen altijd van mekaar leren en we blijven allemaal ook leraar en lerende.”