Viering ambt en extra uren ICT-coördinator

3 september 2021

De Vlaamse Regering heeft beslist om voldoende ICT-coördinatie te voorzien en het ambt van ICT-coördinator inhoudelijk en statutair te versterken. In dit kader wijzigt ze nu, na advies van de Raad van State, definitief diverse besluiten met het oog op: de invoering van ICT-coördinatie in de basiseducatie; de invoering van het ambt van ICT-coördinator en de mogelijkheid tot vaste benoeming in het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie en de academies voor deeltijds kunstonderwijs; en de verhoging van de puntenenveloppe voor ICT-coördinatie met 22 miljoen euro.

Vicli & open brief

Vicli is op herhaaldelijke vraag vanuit het Vlaamse onderwijs blijven streven naar meer erkenning (ambt) en ondersteuning (ICT-uren) voor de ICT-coördinator.

Samen met de auteurs van onze open brief naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, leden van de stuurgroep en PXL-directie hebben we deze resultaten gepast gevierd!

V.l.n.r.: Natalie Provost (ICT-coördinator Ignatiaanse scholen Aalst), Bertien Boon (ICT-coördinator scholengroep Ringscholen Asse), Marc Hermans (departementshoofd PXL-Education), Ben Lambrechts (Algemeen Directeur PXL), Stefan Cuppens (ICT-coördinator Hast Hasselt), Raf Vandelaer (ICT-coördinator Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad), Serge Vrancken (ICT-coördinator WICO campus Sint-Maria Pelt) en Koen Vandenhoudt (voorzitter Vicli).

Verontschuldigd: Karine Hoogewys (ICT-coördinator VLOT!-vzw Lokeren), Stan Billiet (ICT-coördinator De Varens, Makz Knokke-Heist en CVO Altus Brugge), Laurent Veys (ICT-coördinator CVO MIRAS Kortrijk), Ivo Legon (ICT-coördinator GO! Spectrumschool campus Deurne), Kurt Gregoor (ICT-coördinator scholengroep GO! Next Hasselt) en Davy Van Hemelen (Hoofd Cel ICT-Infrastructuur Digisprong Kennis- en Adviescentrum).