Hoorzitting MICTIVO 3

Hoorzitting

Op 28 februari 2019 vond in de Commissie voor Onderwijs een hoorzitting plaats over MICTIVO 3. Promotor-coördinator Katie Goeman en onderzoeker Pieter Jan Heymans gaven toelichting over de 3e monitor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs. De aanwezige parlementsleden stelden aansluitend hierover vragen ter verduidelijking en gaven ook suggesties mee voor toekomstig onderzoek naar de stand van ICT in het Vlaamse onderwijs.

Videoverslag

Throwback

Op 22 oktober 2018 werden de resultaten van MICTIVO3 reeds voorgesteld op een studiedag, georganiseerd door het Departement Onderwijs en Vicli. Voor de derde keer op rij werden Vlaamse scholen bevraagd over hun ICT-infrastructuur, de aard en mate van ICT-integratie en ICT-competenties bij leraren en leerlingen. De resultaten werden ingeleid door promotor Johan Van Braak (Universiteit Gent) en besproken door ICT-coördinatoren Joost DendoovenBertien Boon en Tom Adriaensen en VSK-leerlinge Rula.

Alles wat u moet weten over MICTIVO3…