Netwerk Digitale Scholen

VICLI

VICLI is een initiatief van de lerarenopleiding van Hogeschool PXL en verenigt sinds 2015 ICT-coördinatoren uit scholen in Vlaanderen in een lerend netwerk. In de afgelopen jaren hebben we acties zoals het memorandum, good practices, open brief en het Vlaams ICT-coördinatoren Congres ondernomen ten voordele van de ICT-coördinatie op school. Dit steeds door een vinger aan de pols te houden met de praktijk dankzij ons netwerk en de stuurgroep.

NIEUW

Vanaf dit schooljaar stappen we af van het betalend lidmaatschap en voorzien we een alternatief waarbij ICT-coördinatoren met hun school een vormingstraject tot ‘Digitale School‘ kunnen volgen. Dit kan samen met een collega ICT-coördinator, leraar of directeur van de school- of scholengroep/gemeenschap.

Dit heeft als gevolg dat elke ICT-coördinator gratis lid kan worden van VICLI!

Netwerk Digitale Scholen

De Digisprong brengt veel grote uitdadingen met zich mee: het aankopen van toestellen, het professionaliseren van je schoolteam, je infrastructuur onder handen nemen, een ICT-beleidsplan uitrollen etc. Opleidingen en ondersteuningskanalen zijn er in overvloed om scholen hierin bij te staan. Toch stellen we vast dat deze opleidingen zich vooral focussen op het individu en minder op de school als groeiende, lerende organisatie.

VICLI richt samen met het Centrum Digitaal Leren een kersvers, exclusief vormingstraject ‘Netwerk Digitale Scholen’ op. Het traject neemt scholen mee in verschillende thema’s van de Digisprong en rijkt handvaten aan om elke school te inspireren en te ondersteunen in de groei naar een Digitale School.

Wil je met je school of scholengroep/gemeenschap een ‘digitale school’ worden? Wil je hierbij doordacht de Digisprong maken?

Schrijf je school of scholengroep/gemeenschap dan in voor het vormingstraject “Netwerk Digitale Scholen” en ga samen op pad en behaal het certificaat ‘Digitale School’!

Wat, waar en wanneer?

Het vormingstraject volg je fysiek of online! Alle praktische info vind je op www.pxl.be/netwerkdigitalescholen.

5 redenen om een ‘digitale school’ te worden:

  • Je krijgt toegang tot het platform Netwerk Digitale Scholen.
  • Twee personeelsleden mogen deelnemen aan alle geagendeerde sessies. Deze deelnemers bepaal jij als organisatie per sessie zelf, in functie van het geagendeerde thema.
  • Je krijgt twee toegangstickets voor de SETT-beurs in Gent.
  • Je mag twee navormingen naar keuze van PXL Centrum Digitaal Leren volgen voor twee leraren van jouw organisatie (één deelnemer per navorming).
  • Je geniet van een kortingstarief op andere initiatieven van PXL Centrum Digitaal Leren.
In samenwerking met