Vlor-advies over Digisprong

Op eigen initiatief publiceerde Vlor, de Vlaamse Onderwijsraad, een advies over de visienota ‘Digisprong: van achterstand naar voorsprong’

De ICT-coördinator

De ICT-coördinator of het ICT-team van een school gaat in de toekomst een grotere rol spelen. Het is goed dat de functieomschrijving van de ICT-coördinator wordt verduidelijkt. De Vlor wijst erop dat, als ICT-integratie grotere proporties aanneemt en complexer wordt, de functie van ICT-coördinator moet herbekeken worden. Het is namelijk steeds moeilijker om profielen met zowel een pedagogische-didactische als een technische achtergrond te vinden. Scholen moeten daarenboven concurreren om technische profielen, die gegeerd zijn op de arbeidsmarkt, aan te trekken.

Het moet ook mogelijk zijn om technische taken uit te besteden, want zelfs een technisch profiel is niet van alle markten thuis. Daarvoor moeten voldoende middelen worden vrijgemaakt.

Download

Download hier het volledige advies.