Checklist Digisprong

Vicli ontwikkelt de checklist Digisprong om scholen en ICT-coördinatoren te ondersteunen in het succesvol maken van de Digisprong.

Per ‘check’ zijn er verwijzingen naar extra informatie. De checklist kan via een webpagina gedeeld worden en ook in een handige vorm gedownload.

 • Selfie

  De vragenlijst Selfie uitvoeren, een gratis online zelfreflectietool voor scholen. De Europese Commissie heeft deze tool samen met een panel Europese onderwijsdeskundigen ontwikkeld om scholen te helpen bij de inzet van digitale technologieën in hun lesprogramma’s. Aan de hand van vragenlijsten worden de meningen van schoolleiders, leerkrachten en leerlingen verzameld. Dit gebeurt anoniem en op vrijwillige basis. De resultaten worden verwerkt in een interactief rapport waaruit sterke en zwakke punten kunnen worden afgeleid.

 • Visie

  Visie op ICT ontwikkelen met een ICT-beleidsplan. Dit plan is geënt op de pedagogische visie van de school en bevat de onderdelen ICT-visie, professionalisering, ICT-infrastructuur, software, educatief digitaal lesmateriaal, korte en lange termijnplannen, kostenplaatje en de digitale competenties voor leerlingen (en leerkrachten).

 • Functieomschrijving & omkadering

  Functieomschrijving en omkadering voorzien voor een ICT-team met ICT-coördinator. Vicli ontwikkelde een onderbouwd model voor de functieomschrijving van een ICT-coördinator in het Vlaamse onderwijs. De ICT-coördinator of het schoolbestuur kan het initiatief nemen om dit te gebruiken voor het omschrijven van de functie ICT-coördinator. Zo kan de school het model hanteren bij het aanstellen van de ICT-coördinator of op vraag dit model gebruiken om de functie van ICT‑coördinator te definiëren.

 • Netwerk

  Performant (WiFi-)netwerk met internet installeren. Een campusbreed draadloos netwerk in combinatie met een (beperkter) bekabeld netwerk is nodig om de digisprong te kunnen maken.

 • BYOD

  BYOD definiëren, implementeren, beveiligen, beheren en onderhouden. Bij één toestel voor elke leerling dienen er keuzes gemaakt worden in het type toestel. Ook aan de uitrol, het beveiligen, beheren en onderhouden dient aandacht besteed te worden. Dit kan in een combinatie tussen eigen beheer en outsourcing.

 • Cybersecurity

  Aandacht hebben en optimaliseren van de cybersecurity voor infrastructuur, software en gebruikers, want ook scholen kunnen slachtoffer zijn van cybercriminelen.

 • Single Sign On

  Streven naar ‘Single Sign On’ voor de verschillende digitale platformen die gebruikt worden op de school door leerlingen, leraren, directie, secretariaatsmedewerkers, …

 • Afstandsonderwijs

  Het digitaal afstandsonderwijs tijdens de coronapandemie heeft het onderwijs, de leerkrachten en leerlingen heel wat geleerd. Om ook na deze pandemie de voordelen en mogelijkheden ervan te blijven benutten zijn online lessen of afstandsleren voorzien.

Download